Danxia Geology Museum

Cultural Building
Zhangye, Gansu, China
2013