Qingliang Men Tower

Multi-Use
Nanjing, Jiangsu, China
2018